HYDRAULKRAFT SVERIGE AB

DEN NYA STANDARDENPNEUMATISKT
LYFTVERKTYG

Där mekanisk gripfunktion inte kan tillämpas eller kopplingspunkter saknas, tar vi fram speciallösningar med exempelvis pneumatik eller magneter.

SÄKRA LYFT

Varje lyftverktyg levereras med CE-märkning, dokumentation och provlyfts – allt för att garantera en säker produkt. Våra ledord är ergonomi, säkerhet och innovativa lyftlösningar. Våra konstruktörer använder den senaste CAD-teknologin och ritar allt i 3D. Vi verifierar beräkningar med FEM-analys. Utrustningen tillverkas enligt gällande standard för lyftredskap.