HYDRAULKRAFT SVERIGE AB

DEN NYA STANDARDEN

Kättingklipp - 230 V

KÄTTINGKLIPP TC26
KLIPPER KÄTTING UPP TILL 26 MM
HYDRAULISK KRAFT VID 550 BAR 13 TON
VIKT 24,7 KG
ARTIKELNUMMER 1501946

KÄTTINGKLIPP TC32
KLIPPER KÄTTING UPP TILL 32 MM
HYDRAULISK KRAFT VID 600 BAR 47 TON
VIKT 43 KG
ARTIKELNUMMER 1501944